“ฉาย บุนนาค” ขึ้นคุมทัพ “เนชั่น กรุ๊ป” ปรับใหม่ 13 ขุนพล ฟื้นองค์กร – SpringNews

0 5

การประชุมคณะกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2562 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กร 13 ราย ประกอบด้วย นายฉาย บุนนาค นายสมชาย มีเสน นางสาววรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ นางมัธยา โอสถานนท์ นางเนตรนภา ภูษิตตานนท์ นายศุภวัฒน์ สงวนนาม นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย นายพรประยูร อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร นายประกิต ชมภูคำ นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์ และนางสาวนัฐวรา แสงวารินทร์

นอกจากนี้ ยังมีคณะที่ปรึกษาอีก 6 ราย ประกอบด้วย นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม นายมารุต อรรถไกวัลวที นายพนา จันทรวิโรจน์ นายปราโมท ฝ่ายอุประ นายพิพัฒน์ ชนะสงคราม และนายกนก รัตน์วงศ์สกุล

นายฉาย เปิดเผยว่า ปัญหาของกลุ่มเนชั่นคืออยู่ในธุรกิจสื่อที่ถดถอยและยากลำบาก กลุ่มเนชั่นมีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ มีแนวโน้มรายได้ลดลง ธุรกิจทีวีดิจิทัล เผชิญปัญหาต้นทุนค่าใบอนุญาตที่สูงเกินจริง ด้านธุรกิจนิวมีเดีย มีแนวโน้มเติบโตดี แต่รายได้ยังไม่สามารถทดแทนรายได้จากสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นโจทย์ท้าทายในการบริหาร

เครือเนชั่นดำเนินธุรกิจมาถึง 47 ปี ไม่ใช่เป็นเพียงบริษัททดำเนินธุรกิจสื่อ แต่เป็นสถาบันที่พึ่งให้ประชาชน ซึ่งต้องรักษาให้องค์กรเดินหน้าต่อไป ในการเสนอข่าวที่น่าเชื่อถือ ควบคู่กับการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง การอยู่รอดให้ได้ในธุรกิจสื่อที่กำลังถดถอยคอนเทนท์ต้องมีความน่าเชื่อถือพร้อมกับการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มเนชั่นหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งใหญ่ไปแล้วยังมีปัญหาหนี้ที่ต้องแก้ไขพร้อมๆกับการปรับโครงสร้างธุรกิจ

โครงสร้างธุรกิจที่ปรับไปแล้วแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ

1. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ มีทั้งหมด 3 ฉบับ คือกรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก และเดอะเนชั่น ตั้งเป้ารายได้ปีนี้รวมที่ 700 ล้านบาท

2.ธุรกิจทีวี 2 ช่อง ตั้งเป้ารายได้ 1,100 ล้านบาท จากช่อง เนชั่น 22 500 ล้านบาท และช่อง NOW 26 อีก 600 ล้านบาท

3.ธุรกิจดิจิทัลเป็นงานที่ยากที่จะตั้งเป้าหมายในปีนี้เพราะรายได้แฝงรวมอยู่ในแต่ละสื่อที่เนชั่นมีอยู่แล้วแต่รายได้ต้องหาช่องทางที่ดีที่สุด

4. ธุรกิจอีเวนท์ แบ่งเป็นส่วน 2 คือคงงานที่กลุ่มเนชั่นดำเนินการอยู่แล้ว และนำโครงการเดิมมาปัดฝุ่นใหม่ อาทิ งานสัมมนา ดินเนอร์ทอล์ก ปั่นจักรยาน งานวิ่ง ฯลฯ

รายได้ทั้งกลุ่มเนชั่นในปี 2562 อยู่ที่ 2,000 ล้านบาท ไม่เกินความสามารถเพราะปัจจุบันธุรกิจเลี้ยงตัวเองได้ มีกำไรได้ แต่ด้วยภาระหนี้สินสะสม1,100 ล้านบาท อยู่ระหว่างการเจรจากับ 9 สถาบันการเงินเจ้าหนี้ ควบคู่ไปกับการเพิ่มทุน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกลุ่มผู้ถือหุ้นแล้ว โดยคาดว่าการเจรจากับเจ้าหนี้จะได้ข้อยุติภายในไตรมาสแรกปีนี้ และน่าจะดำเนินการเพิ่มทุนในช่วงไตรมาส 2

Read More

Leave A Reply

Your email address will not be published.