Třináctý plat letos dostane rekordní počet lidí, odhalil průzkum – iDNES.cz

0 25

Przkumu se letos astnilo pes pt stovek firem s eskmi i zahraninmi majiteli. Loni svm zamstnancm dopla tinct plat nebo podobnou odmnu ani ne polovina dotzanch spolenost.

Leton nrst je pravdpodobn zpsoben spchem malch firem dodeseti zamstnanc. Loni dal svm zamstnancm tinct plat kad tet takovzamstnavatel, letos ji tm polovina.

Odhadujeme, e odmny v prmru peshnou 30 tisc korun, ekl Miroslav Diro, mluv Hospodsk komory R. Nejastji podle nj budou v rozmez 1535 tisc K.

Nejastji budou vyplcet tinct plat firmy z oblasti stavebnictv. Za nimi nsleduj zpracovatelsk firmy, kter maj v eskm prmyslu nejvt poet zamstnanc.

Pod

* pedpoklad firem | foto: Hospodsk komora esk republiky

My bychom samozejm mnohem radji vidli, kdyby vechny tyto prostedky skonily v tarifech a nikoli v mimodnch odmnch, sdlil iDNES.cz Josef Stedula, f eskomoravsk konfederace odborovch svaz.

Svd to vak o tom, e firmy jsou na tom dobe a hospodsk vsledky jsou vborn. Z tohoto pohledu je to dobr zprva nejen pro zamstnance, ale i pro ekonomiku, dodal.

Firmy chtj udret zamstnance

Podle odhad Hospodsk komory letos i v ptm roce stoupne prmrn mzda o vce ne osm procent,mimo jin i dky vi tinctch plat. Rychl rst plat ale zamstnavatel nehodnot pli kladn. Oznauj ho dokonce za vt pekku jejich rozvoje ne nedostatek pracovn sly, ekl Diro.

Podle nj zamstnavatel zvyuj platy nikoli proto, e by jejich zamstnanci pracovali dobe, ale jen z toho dvodu, aby si je na souasnm nenaplnnm pracovnm trhu udreli. To Hospodsk komora povauje za problm.

et zamstnanci jsou mnohem pracovitj ne mnoh nrody kolem ns. I ne ti, kte maj nsobn vy platy, oponoval tomuto nzoru f eskomoravsk konfederace odborovch svaz Stedula. Mysl si, e navyovn mezd a plat esk ekonomice pome.

Vy platy zv disponibiln pjem, kter se pochopiteln utrat v eskm prosted a tm se pome malm a stednm firmm, ekl.

Read More

Leave A Reply

Your email address will not be published.