ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไชโย! ภาระลดบัญชีกลางเร่งจ่ายค่าไฟ-ประปาลอตแรก – ไทยรัฐ

Share: น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ยังมีอีกมาตรการที่กรมกำลังดำเนินการ คือ มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา…

뉴욕증시, 무역협상 낙관 랠리…다우 1.74% ↑ – YTN

뉴욕증시가 미·중 무역협상 타결 기대감에 큰 폭으로 올랐습니다.뉴욕증권시장에서 다우지수는 1.74% 상승한 2만5천883.25에 거래를 마쳤고, S&P500 지수도 1.09% 오른 2천775.60에 장을 마감했습니다. 나스닥 지수도 0.61% 오른 7천472.41에 장을 마쳤습니다. 오늘 뉴욕증시는 중국과의 협상이 매우 잘 진행되고 있으며 합의에 더 가까워졌다는 트럼프 대통령의 발언에 투자심리가 살아났습니다.